NORLYS.

UPPDRAG:


Få företag att förstå att kvalitet lönar sig


Hållbarhet är alltid stått i fokus när det handlar om utomhusbelysningsexperten Norlys. De står för pollare, lyktstolar och väggarmaturer som står extra pall mot köld, korrosionsangrepp & blötsnö. Här tummas det inte på kvaliteten i första taget. Allt tillverkas förstås i deras egna fabrik, vad annars? Det medför att de har superkoll på sina produkter, från design till tillverkning och slutgiltig leverans. Nu blir uppdraget att kommunicera detta.


Norlys utomhusbelysning Great ideas
Hello world

KONCEPTET:


Nordisk belysning för världens alla väder


Tillsammans med Norlys tog vi fram ett krispigt & långsiktigt koncept som visar utomhusbelysning som håller stilen i alla typer av väder. Vi stod för texter, foto & tog löpande fram material för mässor, annonser och sociala medier. Från att ha varit en relativ anonym spelare på marknaden har företaget gått och blivit ett företag som ligger i framkant när det gäller design, teknik och utveckling. Riktigt kul tycker förstås Great ideas! som skapat kommunikation som väcker köplust & begär.

STYRKAN MED KONCEPTET:


Från spretighet till ett tydligt koncept som bygger varumärket enhetligt och synligt.


Hello world

VAD VI SKAPAT ÅT NORLYS:


Varumärkesstrategi, annonser, nyhetsbrev, broschyrer, texter till hemsidan & gerillamarknadsföring.


SLÖSA INTE TID I ONÖDAN:


Kontakta oss redan idag!